Oprogramowanie do zarządzania żywieniem

Farm Manager Web

Dzięki systemowi FARM MANAGER WEB, zebrane dane ważenia mogą być wizualizowane w postaci portalu internetowym online lub za pomocą oprogramowania na komputerze offline. Możesz zarządzać przepisami i zapasami produktów w magazynie. Monitoruj i udostępniaj w czasie rzeczywistym dane o swoim gospodarstwie.

farm manager web 1