Oprogramowanie do zarządzania żywieniem

Farm Manager Web

Dzięki systemowi Farm Manager Web, zebrane dane dotyczące ważenia mogą być wyświetlane na portalu internetowym online lub za pomocą oprogramowania na komputerze offline. Możesz zarządzać recepturami i zapasami produktów w magazynie. Monitoruj i udostępniaj w czasie rzeczywistym dane o swoim gospodarstwie.

Farm Manager Web 1