Informacyjna

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR - EU Reg. 679/16)

Indeks

FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Zarejestrowana w rejestrze firm w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected].
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– w celu spełnienia prośby o informacje i/lub usługi;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych.
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Więcej informacji na temat administratora danych oraz metod przetwarzania wynikających z przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Politykę Prywatności strony.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Zarejestrowana w rejestrze firm w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected].
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– w celu spełnienia prośby o informacje i/lub usługi;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych.
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Więcej informacji na temat administratora danych oraz metod przetwarzania wynikających z przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Politykę Prywatności strony.

FORMULARZ REZERWACJI WIZYTY W FIRMIE

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Zarejestrowana w rejestrze firm w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected].
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– aby skontaktować się z Tobą w następstwie Twojego zapytania i/lub zarezerwować wizytę w firmie;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych.
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Więcej informacji na temat administratora danych oraz metod przetwarzania wynikających z przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Politykę Prywatności strony.

FORMULARZ ZOSTANIA DEALEREM

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Zarejestrowana w rejestrze firm w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected].
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– aby ocenić Twoją prośbę o zostanie jednym z naszych dealerów i/lub skontaktować się z Tobą ponownie;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych.
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.
Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Więcej informacji na temat administratora danych oraz metod przetwarzania wynikających z przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Politykę Prywatności strony.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Zarejestrowana w rejestrze firm w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected].
Dane przekazane za pośrednictwem tego formularza zostaną wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia i oceny ewentualnego zainteresowania firmy nawiązaniem stosunku umownego.
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać ujawnione innym spółkom z grupy w celu oceny Państwa wniosku.
Dane będą przechowywane przez 24 miesiące, chyba że zostaną przedłużone dla poszczególnych stanowisk lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny dla tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych.
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Więcej informacji na temat administratora danych oraz metod przetwarzania wynikających z przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Politykę Prywatności strony.

EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.