Informacyjna

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR - EU Reg. 679/16)

Indeks

FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, kontakt pod adresem [email protected]
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– w celu spełnienia prośby o informacje i/lub usługi;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Dalsze informacje na temat administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych w wyniku przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Polityka prywatności samego serwisu.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16) 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, kontakt pod adresem [email protected]
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– w celu spełnienia prośby o informacje i/lub usługi;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Dalsze informacje na temat administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych w wyniku przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Polityka prywatności samego serwisu.

FORMULARZ REZERWACJI WIZYTY W FIRMIE

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, kontakt pod adresem [email protected]
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– aby skontaktować się z Tobą w następstwie Twojego zapytania i/lub zarezerwować wizytę w firmie;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.
 

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Dalsze informacje na temat administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych w wyniku przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Polityka prywatności samego serwisu.

FORMULARZ ZOSTANIA DEALEREM

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16) 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz.
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, kontakt pod adresem [email protected]
Dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza będą wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
– aby ocenić Twoją prośbę o zostanie jednym z naszych dealerów i/lub skontaktować się z Tobą ponownie;
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.

Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.
Ponadto przekazane dane mogą zostać przekazane do naszej bezpośredniej i pośredniej organizacji sprzedaży w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia żądanych usług lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.
 
Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Dalsze informacje na temat administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych w wyniku przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Polityka prywatności samego serwisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – EU Reg. 679/16)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 otrzymujesz następujące informacje o przetwarzaniu, które może nastąpić w wyniku wypełnienia i przesłania danych w formularzu, który właśnie wypełniasz. 
Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, kontakt pod adresem [email protected]
Dane przekazane za pośrednictwem tego formularza zostaną wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia i oceny ewentualnego zainteresowania firmy nawiązaniem stosunku umownego.
Powyższy cel będzie realizowany po fakultatywnym wyrażeniu przez Państwa zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia Państwa danych.
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie. 
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane, zaangażowanym w świadczenie zamówionych przez Państwa usług lub w techniczne zarządzanie stroną (z ograniczeniem do przypadków, w których okaże się to niezbędne) oraz osobom trzecim zaangażowanym w wykonywanie tych samych czynności w charakterze podmiotów przetwarzających dane.  
Ponadto ujawnione dane mogą zostać przekazane innym spółkom grupy w celu oceny Państwa wniosku. 
Dane będą przechowywane przez 24 miesiące, chyba że zostaną przedłużone dla poszczególnych stanowisk lub do czasu żądania ich usunięcia, a w przypadku obowiązków regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny dla tych celów. 
Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z właścicielem na podany adres e-mail.

Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
Dalsze informacje na temat administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych w wyniku przeglądania tej strony można znaleźć na stronie prezentującej Polityka prywatności samego serwisu.