ANALIZA

NIR

Świat zootechniki codziennie staje przed koniecznością przygotowania jednorodnej dawki pokarmowej respektującej właściwości odżywcze dla zwierząt. Taki rezultat można osiągnąć jedynie poprzez kontrolę procesu narażonego na wiele zmiennych, ale dzięki analizie NIR można go precyzyjnie monitorować. Dlatego Faresin integruje urządzenie PoliSPEC NIR w swoich wozach paszowych, zarówno przenośnych, jak i montowanych na maszynie, co pomaga rolnikom podejmować szybkie decyzje w oparciu o dokładną analizę NIR i pozwala zapewnić codzienną homogeniczność dawki pokarmowej dla swoich zwierząt. Instalacja poliSPEC NIR, bezpośrednio na zbiorniku mieszającym, przekształca wóz w prawdziwe laboratorium na kołach, pozwalając operatorowi na:

polispec nir
polispec nir logo

SPEKTROFOTOMETR

ITPhotonics, włoska firma specjalizująca się w rozwoju i sprzedaży urządzeń do spektroskopii, we współpracy z firmą Faresinem i dzięki wsparciu Uniwersytetu w Padwie, opracowały innowacyjny system pomiarowy do kontroli całego procesu racjonowania i jakości paszy w oparciu o wykorzystanie technologii poliSPECNIR. PoliSPECNIR to urządzenie o ogromnej wszechstronności, który oprócz zastosowania w oborze i na wozie paszowym, obejmuje szeroki zakres zastosowań:

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu w kabinie
Optymalizacja czasu i kosztów mieszania
Kontrola mieszania dla dobrostanu zwierząt
Wskaźnik jednorodności racji żywieniowych
EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.