PREMIA ŚWIĄTECZNA DOBROBYT 2022

W 2022 roku prawie 400 000 euro dla pracowników Faresin Industries

Jako dowód bliskości ze swoimi pracownikami w okresie świątecznym, firma Faresin Industries S.p.A. postanowiła przyznać dodatkową premię nadzwyczajną o wartości 700 euro w postaci bonów zakupowych i paliwa. Premia ta jest częścią ścieżki socjalnej, która już wcześniej zapewniała każdemu pracownikowi 1.200 EUR, a teraz osiągnie całkowitą kwotę nie mniejszą niż 1.900 EUR w 2022 roku, przy całkowitej dużej inwestycji wynoszącej około 400.000 EUR.

Nagroda ta jest bardzo pożądana przez Prezesa Sante oraz Silvię i Giulię Faresin z myślą o realizacji kolejnych celów, aby podziękować wszystkim członkom zespołu za ich zaangażowanie i poświęcenie w ciągu roku oraz zmotywować ich do wytrwałego pokonywania przyszłych wyzwań.

Jest to ważna wartość, która będzie wspierać pracowników w tym skomplikowanym okresie historycznym, charakteryzującym się powszechnym wzrostem cen towarów i energii.

Faresin Industries zawsze stawiał swoich pracowników na pierwszym miejscu, preferując zachowania mające na celu zaspokojenie dobrego samopoczucia każdego pracownika, gwarantując punktualność i uznanie” – komentuje Prezes.„Dzięki tej dodatkowej premii utrwalamy tę wizję, dając całemu zespołowi dodatkowy dochód, którym może się cieszyć podczas świąt Bożego Narodzenia„.

Giorgia

Giorgia

Mi chiamo Giorgia e mi occupo della comunicazione e delle relazioni con la stampa. Sono molto creativa e mi diverto a liberare il mio estro nella produzione di contenuti come articoli, foto e video. La curiosità è il mio mantra. Sono appassionata di marketing e di comunicazione innovativa, e sono sempre attenta alle nuove tendenze.
Artykuły powiązane

Nowy Leader PF Full ELECTRIC

Zielona technologia dla dobrostanu zwierząt i rentowności Rozpoczęła się rewolucja w hodowli zwierząt. Narodził się Leader PF Full Electric, samobieżny, w 100% elektryczny wóz paszowy,

FS Middle

New FS Middle

Kolejna generacja ładowarek teleskopowych Faresin rośnie w siłę Z okazji 50. jubileuszowej konwencji „Świętujmy przyszłość”, Faresin zapowiedział FS Middle drugą serię następnej generacji ładowarek teleskopowych

Podziel się na:
EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.