Wozy paszowe ciągnione

Rambo

Kompaktowe wymiary, łatwość obsługi, szybkie mieszanie i mniejsze zapotrzebowanie mocy charakteryzują serię Rambo. Tnie i miesza każdy produkt z niezwykłą szybkością i precyzją. Prędkość przejazdu aż do 40 km/h dzięki opcjonalnemu systemowi hamowania. Wyładunek i ddystrybucja bezpośrednio na stół paszowy, opróżnianie jest całkowite bez zastoju produktu.

1

Ślimaki

5 – 11 m³

Pojemność

Pionowy

Mieszanie

schede tecniche rambo
faresin rambo 3

Zbiornik mieszania

Specyficzna geometria zbiornika mieszającego zapewnia doskonałe rezultaty w przypadku receptur o wysokiej zawartości długich i twardych włókien.

Taśma wyładowcza

Wysyp umieszczony z przodu z bardzo szerokim oknem i taśmą o strukturze plastra miodu, która umożliwiają szybki przepływ produktu ze zbiornika mieszającego na stół paszowy. Taśmy o szerokości 900 mm mogą być umieszczone w różnych pozycjach w zależności od potrzeb użytkownika podczas rozładunku paszy i jej dokładnej dystrybucji wzdłuż stołu paszowego. Dodatkowo może być wyposażony w regulację prędkości taśmy dla optymalnego dozowania paszy.

faresin rambo 2

Wybierz model

Dane podstawowe

Wymiary

faresin rambo 700 900

Pełna gama

Wozy Paszowe Faresin

Odkryj pełną gamę Wozów Paszowych Faresin: wozy samojezdne Leader PF, wozy ciągnione PF, wozy stacjonarne PF, Master, Rambo i Twinner. Wybierz spośród wszystkich modeli o różnej pojemności, od 1 do 3 ślimaków z mieszaniem pionowym lub poziomym.

Richiesta di preventivo

Compila il form sottostante compilando attentamente tutti i campi. Entro qualche giorno lavorativo le verrà inviata la nostra miglior offerta! Grazie

EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.

Zapytanie ofertowe

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, starannie wypełniając wszystkie pola. W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz naszą najlepszą ofertę! Dziękuję.