ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KIEROWNICTWEM – JUTRO MASZYNY ROLNICZE

W majowym numerze MAD z 2021 roku, Macchine Agricole Domani, ukazał się ekskluzywny wywiad Marco Limina z kierownictwem Faresin Industries. Szeroko zakrojona rozmowa z prezesem Sante Faresin oraz córkami Silvią i Giulią, w której opowiedziana jest wizja firmy.

Miłość do włoskiej produkcji, szybkie podejmowanie decyzji i brak ograniczeń w rozwoju produktów i handlu to wytyczne firmy, które sprawiły, że firma podróżuje z wiatrem w żaglach, w kierunku kamienia milowego, jakim jest jej pierwsze 50 lat.

„Naszym zobowiązaniem jest codzienne dawanie impulsu w kierunku poprawy produkcji pod względem zawartości mechanicznej i technologicznej, poprzez duże inwestycje w badania i rozwój. – mówi prezes Sante Faresin – Zawsze pracowaliśmy z tymi celami, nawet na początku naszej przygody, między końcem lat 80-tych a początkiem lat 90-tych, kiedy powierzyliśmy wydziałowi badawczemu Uniwersytetu w Padwie analizę naszych pierwszych produktów i ich późniejsze porównanie z tym, co już oferował rynek. Nawet w tych latach nadal współpracujemy z wieloma instytutami badawczymi i uniwersytetami, aby zawsze starać się poprawić jakość naszej oferty.”

„Nasza firma ma trzy filie handlowe w Niemczech, Francji i Polsce oraz ponad 200 dealerów na całym świecie. Najważniejsze rynki to właśnie te, na których mamy filie, ale dobrze nam się pracuje również w Australii, USA i Kanadzie” – wyjaśnia Silvia Faresin.

„Nasza polityka polega na szkoleniu nowego dealera lub resellera natychmiast po przejęciu, tak aby byli oni jak najbardziej niezależni. – komentuje Giulia Faresin – Dzięki temu ich technicy mogą natychmiast zająć się potrzebami klienta końcowego. Jeśli nie jest to możliwe, nasi technicy będą interweniować. W tym półtorarocznym okresie przestoju spowodowanego pandemią doceniliśmy gotowość naszych dealerów, którzy odpowiedzieli na prośby użytkowników naszych maszyn.”

Fragment wywiadu można przeczytać tutaj:https://www.informatoreagrario.it/meccanica/faresin-storia-e-nuove-idee-le-chiavi-per-crescere/

Giorgia

Giorgia

Mi chiamo Giorgia e mi occupo della comunicazione e delle relazioni con la stampa. Sono molto creativa e mi diverto a liberare il mio estro nella produzione di contenuti come articoli, foto e video. La curiosità è il mio mantra. Sono appassionata di marketing e di comunicazione innovativa, e sono sempre attenta alle nuove tendenze.
Artykuły powiązane

Nowy Leader PF Full ELECTRIC

Zielona technologia dla dobrostanu zwierząt i rentowności Rozpoczęła się rewolucja w hodowli zwierząt. Narodził się Leader PF Full Electric, samobieżny, w 100% elektryczny wóz paszowy,

FS Middle

New FS Middle

Kolejna generacja ładowarek teleskopowych Faresin rośnie w siłę Z okazji 50. jubileuszowej konwencji „Świętujmy przyszłość”, Faresin zapowiedział FS Middle drugą serię następnej generacji ładowarek teleskopowych

Podziel się na:
EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.