MIESZALNIK PASZ FARESIN FORUM

Siła międzynarodowej i połączonej firmy

Faresin zorganizował dwa dni poświęcone segmentowi Mixer Wagon, gdzie włoska i europejska sieć dystrybucji mogła dowiedzieć się więcej o wszystkich zastosowaniach technologii Feeding 4.0 i odkryć przyszłe trendy. Partnerzy dostarczyli również ważnych informacji zwrotnych od klientów z ich rynków docelowych, co jest bardzo ważne dla firmy zorientowanej na klienta i połączonej z nim, takiej jak Faresin Industries.

Firma z Breganze, która wkrótce przekroczy historyczny kamień milowy, jakim jest 50 lat działalności, staje się coraz bardziej międzynarodowa dzięki obecności na wszystkich kontynentach. Wartość eksportu wynosząca 85% obrotu mówi o głębokich korzeniach firmy Faresin na świecie, która posiada solidną sieć dealerską w 70 krajach. Detaliści wrażliwi na wartość dodaną innowacji, kapryśni w obsłudze klienta i entuzjastycznie nastawieni do relacji z marką.

Głównym tematem dwóch dni był wóz paszowy, niezbędna w gospodarstwach maszyna do przygotowywania dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich, która z biegiem lat coraz częściej staje się laboratorium 4.0 na kołach. Wagony mieszające Faresin to połączone ze sobą maszyny, które zapewniają wymierną rentowność gospodarstwom hodowlanym, dzięki funkcjom znacznie przewyższającym standardy rynkowe.

Innowacyjne dążenie sprawiło, że technologie Faresin stały się zintegrowanym systemem, który od żywienia obejmuje cały cykl hodowli bydła, również dzięki 30-letniej synergii z Uniwersytetem w Padwie.

Gwiazdą spotkania był nowy pojazd samojezdny Leader PF3 prezentowany wyłącznie dla dealerów. Maszyna zostanie przedstawiona jako światowa premiera szerokiej publiczności na targach Eima 2022 i Eurotier 2022. Imponujący nowy okręt flagowy otrzymał również ważne wyróżnienie od krajowego komitetu ds. innowacji technicznych Federunacoma (stowarzyszenia handlowego producentów maszyn rolniczych).

Forum było również okazją do zwiedzenia zakładów w Breganze (VI), gdzie znajduje się cały proces produkcyjny, centralny magazyn dystrybucji części zamiennych oraz centrum koordynacji obsługi posprzedażnej.

Giorgia

Giorgia

Mi chiamo Giorgia e mi occupo della comunicazione e delle relazioni con la stampa. Sono molto creativa e mi diverto a liberare il mio estro nella produzione di contenuti come articoli, foto e video. La curiosità è il mio mantra. Sono appassionata di marketing e di comunicazione innovativa, e sono sempre attenta alle nuove tendenze.
Artykuły powiązane

Nowy Leader PF Full ELECTRIC

Zielona technologia dla dobrostanu zwierząt i rentowności Rozpoczęła się rewolucja w hodowli zwierząt. Narodził się Leader PF Full Electric, samobieżny, w 100% elektryczny wóz paszowy,

FS Middle

New FS Middle

Kolejna generacja ładowarek teleskopowych Faresin rośnie w siłę Z okazji 50. jubileuszowej konwencji „Świętujmy przyszłość”, Faresin zapowiedział FS Middle drugą serię następnej generacji ładowarek teleskopowych

Podziel się na:
EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.