ECOTRONIC

Automatyzuje wszystkie urządzenia na maszynie

Flagowym elementem nowego wozu paszowego Leader PF3 jest innowacyjny system Ecotronic. Połączony system, który automatyzuje wszystkie urządzenia maszyny w celu optymalizacji wydajności, kosztów obsługi i dobrostanu zwierząt w tym samym czasie.
Po wprowadzeniu receptury podajnika z wyświetlacza wagi pomostowej lub z programu zarządzającego Farm Manager WEB, operator może zarządzać całym procesem przygotowania dawki pokarmowej, programując wszystkie organy maszyny zgodnie z surowcami, które są stopniowo ładowane. Dla każdego składnika mieszanki (siano, kiszonka lub mączka) może ustawić glebogryzarkę, młyn i ślimaki w celu uzyskania najlepszej jakości paszy.

faresin leader pf 3 2
faresin leader pf 3

Automatyczna aktywacja i zarządzanie prędkością ślimaka

Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego

Automatyczna regulacja położenia przeciwnoża

Automatyczne otwieranie drzwi rozładunkowych i regulacja dywanu

Automatyczna prędkość bębna frezującego

Automatyczna aktywacja młynka i zarządzanie długością cięcia

Automatyczna regulacja prędkości taśmy

Ecotronic

Czym zarządza?

Dzięki systemowi Ecotronic praca operatora jest znacznie uproszczona, czyniąc go „operatorem systemu” bez potrzeby posiadania specjalnych umiejętności zawodowych.

Na przykład, jeśli załadowana jest lucerna, operator może zdecydować o preferowanej prędkości glebogryzarki, może aktywować rozdrabniacz i wybrać długość włókna uzyskanego z cięcia, a także może dostosować prędkość ślimaków, decydując również, czy włączyć przeciwnoże.

Po wybraniu parametrów dla każdego składnika, Wozy Paszowe automatyzują fazy cięcia, załadunku i mieszania, przekształcając operacje w prawdziwy proces przemysłowy, a tym samym oszczędzając cenny czas operatora.

Prędkość obcinarki ładunku
Aktywacja młynka i długość cięcia
Prędkość taśmy ładującej
Prędkość mieszania ślimaków
Wstawianie przeciwnoży
Stałe monitorowanie jednorodności przy użyciu narzędzia do analizy NIR
polispec nir
polispec nir logo

MONITORUJE MIESZANKĘ W CZASIE RZECZYWISTYM

Fundamentalne znaczenie ma tu synergia z systemem Polispec NIR, który dzięki integracji z Wozem Paszowym umożliwia monitorowanie mieszanki w czasie rzeczywistym i automatyczną modyfikację ustawień młyna w odniesieniu do charakterystyki włókna w zbiorniku mieszającym. Następnie system wskaże operatorowi idealny czas na rozładunek, w oparciu o osiągnięty poziom jednorodności.

KTÓRE MODELE SĄ KOMPATYBILNE?

EU+PONIC_Riaccendiamo_lo_sviluppo+MIMIT

ERAMIX - Electric and Robot driven mixing technologies for the future sustainable agriculture

Nella proposta progettuale il team R&D Faresin sarà impegnato in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le stesse saranno portate a termine mediante l’apporto intellettuale di tecnici interni all’azienda, avvalendosi del supporto di specialisti esterni, tra gli altri: Service Group R&D, dell’Università degli studi di Padova. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 1.960.732 € e di un finanziamento a tasso agevolato pari a 1.386.222 €.

Puntualmente, le finalità di progetto si riassumono nei seguenti punti:

• massimizzazione del benessere dell’animale: precision feeding, benessere dell’ambiente stalla;
• elettrificazione dei sistemi di propulsione per carri miscelatori;
• farm del futuro:
• sviluppo della guida autonoma per i carri di miscelazione
• sviluppo di un MES per la gestione del processo: precision farming
• implementazione del calcolo della carbon footprint di processo in real-time analizzata in tempo reale e riferita al litro di latte prodotto

Le attività prevedranno tutti gli step necessari alla realizzazione di una nuova gamma di prodotto: dalla fattibilità, alla progettazione, alla realizzazione e test, una pluralità di work packages sono volti alla realizzazione e validazione di prototipi di carro miscelatore, full electric, anche con guida autonoma e con features digitali che porteranno alla rivoluzione delle attuali pratiche operative del settore di riferimento.

Infine, il progetto rispetta il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La quantificazione dell’impatto ambientale associato alle soluzioni sviluppate nel corso del progetto agevolato viene condotta facendo ricorso a strumenti di LCA (Life Cycle Assessment) grazie alla collaborazione con la società Service Group R&D.